“Att arbeta med sitt ledarskap kräver mod.”

Läs mer om Effektuera

Processen

Nuläge

Att tillsammans med uppdragsgivaren identifera och analysera nuläget är avgörande för att kunna skapa rätt upplägg.

Vad är målet? Vilka brister och hinder finns för att nå dem?

Som ett led i att fastställa nuläget så behöver ibland göra en närmare undersökning, vad är problemet egentligen?

Skräddarsydda utvecklingsprogram

Oavsett om det handlar om att coacha enskilda medarbetare, chefer, teambuilding, eller ett mer omfattande utvecklingsprogram för medarbetare eller ledare så skapas mycket av framgången genom att upplägget är helt anpassat utifrån era behov och förutsättningar.

Genomförande och implementation

Grunden för genomförandet är att träna de färdigheter som krävs för att nå önskade resultat, det kan vara att ge feedback, coacha – vi minns 20% av det vi hör men 85% av det vi gör.

Att skapa samsyn på nuläge, mål, utmaningar och vilka åtgärder som krävs är en annan del.

En process som löper över en tid där fokus ligger på att genomföra och träna nyvunna kunskaper i sin egen organisation mellan träffarna – det är nu förändringen av ledarskapet börjar och resultaten kommer.

Uppföljning och förnyade insatser

Efter genomförande så identiferar vi tillsammans det nya nuläget och utvärderar de resultat som nåtts.

Vad är nästa steg?

Att genomföra ett utvecklingsprogram skall ge såväl mjuka som hårda resultatinvesteringen skall kunna räknas hem.

“Ledarskap är egentligen väldigt enkelt, det handlar om att skapa äkta relationer, sunt förnuft och resten handlar om mod - att våga göra det som krävs.”

Tjänster

  • Medarbetar- och organisationsutveckling
  • Ledarskapsutveckling
  • Träningsprogram för chefer
  • Coaching & mentorskap
  • Mentorskap
  • Styrelseuppdrag
  • Föreläsningar/workshops

Medarbetar- och organisationsutveckling

Medarbetar- och organisationsutveckling

Nöjda medarbetare är inte bra!

Många företag mäter NMI-index, enligt mig helt i onödan, dels för att vi faktiskt inte vill ha ”nöjda” medarbetare och dels för att vi oftast frågar om så mycket att vi precis orkar ta fram en handlingsplan som vi sedan implementerar bristfälligt. Detta arbetssätt får oftast motsatt effekt, medarbetarna känner att vi frågar efter så mycket men gör inget åt det och det påverkar förtroendet.

Jag arbetar för att organisationen med medarbetare och chefer tillsammans skall öka sitt engagemang, för det är engagerade medarbetare vi vill ha, inte nöjda. Tillsammans identifierar vi målet med uppdraget, vad skall uppnås och hur fungerar verksamheten när uppdraget är genomfört? Utifrån det så skräddarsyr vi ett upplägg som är anpassat utifrån ert mål och era behov.

Om vi vill utveckla organisationen och medarbetarskapet så berör detta också ledarskapet och cheferna. Ett enkelt sätt att öka engagemanget är skapa delaktighet och tydliggöra vilka processer och beslut som medarbetarna kan vara delaktiga i. Vad är möjligt om vi ökar engagemanget med 10% hos alla medarbetare?

 

LÅTER DET INTRESSANT?

KONTAKTA MIG!

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

Det handlar om att göra det ni bestämt er för!

Jag brukar säga att ledarskap är enkelt, det handlar om sunt förnuft, förmågan att skapa äkta relationer och mod. För att kunna göra det enkelt så behöver vi på vägen komplicera det för att verkligen förstå – men vi skall tillbaka till ”enkelt” igen.

I alla organisationer så behöver vi kontinuerligt arbeta med att utveckla ledarskapet. Utifrån ert nuläge och en kompetenskartläggning så skräddarsyr vi ett upplägg för att nå de mål som ni har. Framgångsrik ledarutveckling sker över en tid och involverar både medarbetare och ibland även styrelsen.

Vi har fokus på att träna de förmågor som krävs för att nå era mål, mellan våra träffar så tränar ni ”skarpt” i vardagen och vi håller varandra ansvariga bland annat genom att rapportera om våra framsteg på följande träff.

Jag står för att det skall vara fokus på resultat, det vi gör skall påverka era kunder eller medarbetare -helst båda. Utifrån ert läge så hjälper jag er med process och verktyg men det är ni som behöver göra jobbet.

 

LÅTER DET INTRESSANT?

KONTAKTA MIG!

Träningsprogram för chefer

Träningsprogram för chefer

Som chefer behöver vi träna våra förmågor!

Min erfarenhet är att vi snabbt ser bra resultat när vi ger våra chefer rätt förutsättningar att göra sitt jobb, tyvärr förutsätter eller antar vi ofta att våra chefer har större kompetens än vad de faktiskt har.

Detta program riktar sig till de organisationer som har nya chefer eller som har ett behov av att kvalitetssäkra kompetensnivån hos sina chefer. Vi inleder med att mäta hur kompetensen faktiskt är, ett utmanande sätt kan vara att fråga de som vet- medarbetarna!

Programmet skräddarsyr vi utifrån era behov och utmaningar. Som namnet pekar på så ligger fokus på att träna förmågor, både under våra träffar och ”skarpt” i organisationen mellan våra träffar.

Oavsett om vi t. ex. har effektiv delegering, kommunikation, målstyrning, coachande ledarskap eller systematiskt arbetsmiljöarbete på agendan så får deltagarna i uppgift att mellan träffarna genomföra detta skarpt i vardagen. Träningsprogrammet ger chefer rätt förutsättningar, tydliggör uppdraget och ökar engagemanget!

 

LÅTER DET INTRESSANT?

KONTAKTA MIG!

Coaching & mentorskap

Coaching & mentorskap

Det är du som har svaren!

Coaching syftar till att utifrån ditt nuläge och dina mål skapa hållbara förändringar och självklart, nå målen. Vi tittar på både nuläge, mål och vägen till målen.

Som coach har jag ett tydligt fokus på att du skall nå de resultat som är viktiga för dig och dit når vi genom att ställa rätt frågor. Du kommer att lära dig nya saker om dig själv!

Ett ”normalt” coaching program innefattar ca fem (5) individuella träffar men självklart skräddarsyr vi upplägget utifrån dina behov. Jag är diplomerad coach enligt ICF.

 

LÅTER DET INTRESSANT?

KONTAKTA MIG!

Mentorskap

Mentorskap

Jag kommer alltid att stå bakom dig men inte alltid hålla med dig!

Det spelar ingen roll om du är VD sedan några år tillbaka eller nybliven chef, ibland behöver vi någon utomstående att ”bolla” våra idéer med, det ökar kvalitén i dina beslut och de resultat som skall uppnås.

Upplägget gör vi tillsammans, har du en chef så behöver vi förankra och skapa samsyn i upplägget.

Under processen så är det ett aktivt utbyte mellan oss, jag delar med mig av mina kunskaper, erfarenheter och upplevelser för att bidra till dig i den rollen du har.

 

LÅTER DET INTRESSANT?

KONTAKTA MIG!

Styrelseuppdrag

Styrelseuppdrag

Arbeta med rätt saker!

Jag har jobbat som VD för många olika typer av bolag och arbetat med många olika styrelser, de erfarenheter jag har är att styrelser tenderar att bli för operativa när de borde vara strategiska. Ibland saknas förmågan att lyfta blicken och ibland tvingas man sänka den för att VD inte gör sitt jobb.

Var behöver bolaget vara ett par år framåt i tiden? Samtidigt som vi, utifrån en hög förändringstakt, behöver vara mer i nuet utan att göra VD´s jobb. Vad händer mellan styrelsemötena?

Jag har erfarenhet av att arbeta i branscher med extremt kund- och försäljningsfokus där moderbolaget varit börsnoterat, offentliga bolag och inom såväl tjänste- som hantverkssektorn.

Med min erfarenhet och kompetens så bidrar jag till att styrelsen skall arbeta med rätt saker och nå rätt resultat, det kan såklart även vara adjungerande uppdrag.

Jag är certifierad styrelseledamot genom Styrelseakademin.

 

LÅTER DET INTRESSANT?

KONTAKTA MIG!

Föreläsningar/workshops

Föreläsningar/workshops

Vi minns 10% av det vi hör men 85% av det vi gör!

Jag har ett antal olika teman på föreläsningar men kan såklart skräddarsy upplägget utifrån era önskemål. En föreläsning/workshop kan ibland behövas för att skapa inspiration och arbetsglädje, vara inledningen på ett förändringsarbete, eller ett sätt att ta fram och implementera en värdegrund.

Jag lägger vikt vid att det skall vara en dialog mellan mig och de som deltar, för att skapa ytterligare engagemang så har vi oftast både diskussioner i mindre grupper och en del praktiska moment.

De vanligaste ämnena är ”ledarskap”, ”samarbete”, ”framtiden” och ”kommunikation”, sedan sätter vi det i ert sammanhang och döper det till något som passar ert läge.

Det är sedan upp till er att förvalta det engagemang som kommer fram!

 

LÅTER DET INTRESSANT?

KONTAKTA MIG!

Om Effektuera

Erfarenhet

Under 10 års tid så har jag arbetat som VD för olika bolag, såväl inom privat som offentlig sektor. Sammanlagt innefattar min erfarenhet ett ansvar för nästan 300 anställda och ca 800 mkr i omsättning.

Gemensamt för mina uppdrag har varit att det har funnits större förändringsbehov. Min upplevelse är att det alltid börjar med behovet av att förändra och utveckla ledarskapet. För att nå bästa resultat görs detta både individuellt och i större team.

Parallellt med att man utvecklar ledarskapet så behöver man också arbeta med att utveckla medarbetarna och deras arbets- och synsätt. Det handlar om att nå både hårda och mjuka resultat, att skapa en kultur som stödjer kundernas behov. För att lyckas behöver medarbetarna engageras bland annat genom att öka delaktigheten.

Målet med Effektuera

Att skapa värde och nå resultat som leder till en varaktig förändring, oavsett om det handlar om att utveckla ledare, medarbetare eller organisationen i sin helhet. Effektuera betyder ”utföra”, ”verkställa” och att nå resultat handlar oftast om att verkligen utföra det som man gemensamt kommit fram till, kort sagt ”att göra”. Om våra aktiviteter inte får effekt för våra kunder eller medarbetare så skall vi inte heller arbeta med det.

 

OLA RICHARD – MANAGEMENTKONSULT, UTVECKLING AV LEDARE, TEAM OCH INDIVIDER

 

> SE EXEMPEL PÅ PROCESS

Urval av refenser

Sölvesborg Energi

“Ola har hjälpt mig med förutsättningarna för att kunna bli den ledare jag vill vara, både med konkreta verktyg och med sitt professionella sätt att leda mig på rätt väg!” > Läs hela utlåtandet

- Charlotta Wildt-Persson, VA-chef

Knauf

“Ola har initierat och genomfört ett ledarutvecklingsprogram till Knauf och våra ledare, det hade fokus på att ge rätt förutsättningar, utveckla förmågor och träna ledarskapet i vardagen och det har mycket väl motsvarat förväntningarna.” > Läs hela utlåtandet

- Lars Bengtsson, HR-chef

Exakta Creative & Software

“Vi anlitade Ola och Effektuera för teambuilding kring våra värdeord. Vi är väldigt nöjda med det arbetet som gjordes, de lyckas med att vara tydliga samtidigt som de gör ämnena roliga också. Detta engagerade personalen på ett mycket bra sätt!”

- Jörgen Lindhé, VD

Teo-kyl

"Vi har jobbat tillsammans med Ola i ett utvecklingsprogram som vi drivit. Hans förmåga att se effektiva processer i verksamheten såväl som på individnivå har hjälpt oss enormt i vardagen.

Ola har en lättsam retorik med starka poänger, det har varit roligt att utvecklas, även i de mest allvarliga situationer!”

 - Mattias Olsson, VD Teo-kyl Sweden AB

Kontakt

Kontakta mig på ola@effektuera.com eller på 0733-64 66 17. Det går också bra att använda kontaktformuläret nedanför!